Redmi Note 9 Pro 国际(joyeuse) 官方ROM下载 - MIUI官方ROM仓库
机型信息
注意事项
 • 解锁 B L :所有线刷都以解锁Bootloader为前提,并且解锁Bootloader时会清除数据,请提前做好备份工作, 点击前往登记


 • 版本提醒 :如果您在线刷包名中发现debug字样,请勿轻易尝试,该类刷机包稳定性较差,不推荐使用

 • 免责声明 : 我们不推荐刷入非机型购入地区以外的系统分支,有可能会引起无法刷入,无法识别基带等等问题,请在确定刷入之前做好心理准备,因此引发的问题,本网站概不负责。
 • 中国台湾地区稳定版
  keyboard_arrow_down
  国际稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  19V14.0.3.0.SJZMIXM12.0miui_JOYEUSEGlobal_V14.0.3.0.SJZMIXM_df17e3fabf_12.0.zipjoyeuse_global_images_V14.0.3.0.SJZMIXM_20230307.0000.00_12.0_global_4ee0ad4d2d.tgz
  18V13.0.4.0.SJZMIXM12.0miui_JOYEUSEGlobal_V13.0.4.0.SJZMIXM_b3757c16b2_12.0.zipjoyeuse_global_images_V13.0.4.0.SJZMIXM_20230106.0000.00_12.0_global_36fd653523.tgz
  17V13.0.2.0.SJZMIXM12.0miui_JOYEUSEGlobal_V13.0.2.0.SJZMIXM_a1760276ea_12.0.zipjoyeuse_global_images_V13.0.2.0.SJZMIXM_20221205.0000.00_12.0_global_15890b1562.tgz
  16V13.0.1.0.SJZMIXM12.0miui_JOYEUSEGlobal_V13.0.1.0.SJZMIXM_4d4f9ab269_12.0.zipjoyeuse_global_images_V13.0.1.0.SJZMIXM_20220804.0000.00_12.0_global_37b2c7a279.tgz
  15V12.5.7.0.RJZMIXM11.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.5.7.0.RJZMIXM_48f0898fc9_11.0.zipjoyeuse_global_images_V12.5.7.0.RJZMIXM_20220428.0000.00_11.0_global_c07b414ae3.tgz
  14V12.5.5.0.RJZMIXM11.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.5.5.0.RJZMIXM_609b6fc150_11.0.zipjoyeuse_global_images_V12.5.5.0.RJZMIXM_20220328.0000.00_11.0_global_c8017f52d0.tgz
  13V12.5.4.0.RJZMIXM11.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.5.4.0.RJZMIXM_240b021717_11.0.zipjoyeuse_global_images_V12.5.4.0.RJZMIXM_20220215.0000.00_11.0_global_c4c7f28bdf.tgz
  12V12.5.3.0.RJZMIXM11.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.5.3.0.RJZMIXM_dd3e121a2d_11.0.zipjoyeuse_global_images_V12.5.3.0.RJZMIXM_20211223.0000.00_11.0_global_adcfb0b103.tgz
  11V12.5.2.0.RJZMIXM11.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.5.2.0.RJZMIXM_43ee49dc19_11.0.zipjoyeuse_global_images_V12.5.2.0.RJZMIXM_20211102.0000.00_11.0_global_dc319ebe94.tgz
  10V12.0.4.0.RJZMIXM11.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.0.4.0.RJZMIXM_fc04d4fa6c_11.0.zipjoyeuse_global_images_V12.0.4.0.RJZMIXM_20210723.0000.00_11.0_global_ecbafbeec7.tgz
  9V12.0.1.0.RJZMIXM11.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.0.1.0.RJZMIXM_2ed492f999_11.0.zipjoyeuse_global_images_V12.0.1.0.RJZMIXM_20210519.0000.00_11.0_global_d236658133.tgz
  8V12.0.3.0.QJZMIXM10.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.0.3.0.QJZMIXM_99a2cc21b6_10.0.zipjoyeuse_global_images_V12.0.3.0.QJZMIXM_20210419.0000.00_10.0_global_0801ff7d09.tgz
  7V12.0.2.0.QJZMIXM10.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.0.2.0.QJZMIXM_d7d09acf59_10.0.zipjoyeuse_global_images_V12.0.2.0.QJZMIXM_20210113.0000.00_10.0_global_3ecb98689b.tgz
  6V12.0.1.0.QJZMIXM10.0miui_JOYEUSEGlobal_V12.0.1.0.QJZMIXM_c98b027c0f_10.0.zipjoyeuse_global_images_V12.0.1.0.QJZMIXM_20201107.0000.00_10.0_global_eb964f842a.tgz
  5V11.0.7.0.QJZMIXM10.0miui_JOYEUSEGlobal_V11.0.7.0.QJZMIXM_b756b32734_10.0.zipjoyeuse_global_images_V11.0.7.0.QJZMIXM_20200915.0000.00_10.0_global_ea49459d9a.tgz
  4V11.0.5.0.QJZMIXM10.0miui_JOYEUSEGlobal_V11.0.5.0.QJZMIXM_b60ccd234e_10.0.zipjoyeuse_global_images_V11.0.5.0.QJZMIXM_20200720.0000.00_10.0_global_41b1883945.tgz
  3V11.0.4.0.QJZMIXM10.0miui_JOYEUSEGlobal_V11.0.4.0.QJZMIXM_febbe528cb_10.0.zipjoyeuse_global_images_V11.0.4.0.QJZMIXM_20200623.0000.00_10.0_global_cde3c0355a.tgz
  2V11.0.2.0.QJZMIXM10.0miui_JOYEUSEGlobal_V11.0.2.0.QJZMIXM_30d464cb24_10.0.zipjoyeuse_global_images_V11.0.2.0.QJZMIXM_20200508.0000.00_10.0_global_f5d3217064.tgz
  1V11.0.1.0.QJZMIXM10.0miui_JOYEUSEGlobal_V11.0.1.0.QJZMIXM_cc769a9944_10.0.zipjoyeuse_global_images_V11.0.1.0.QJZMIXM_20200423.0000.00_10.0_global_4e604a4ffa.tgz
  欧洲EEA稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  20V14.0.5.0.SJZEUXM12.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V14.0.5.0.SJZEUXM_456fa02cef_12.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V14.0.5.0.SJZEUXM_20230613.0000.00_12.0_eea_a94f3350b5.tgz
  19V14.0.4.0.SJZEUXM12.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V14.0.4.0.SJZEUXM_c7b18271cb_12.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V14.0.4.0.SJZEUXM_20230406.0000.00_12.0_eea_217c310225.tgz
  18V13.0.5.0.SJZEUXM12.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V13.0.5.0.SJZEUXM_0ab554001e_12.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V13.0.5.0.SJZEUXM_20230105.0000.00_12.0_eea_1a48ef78f9.tgz
  17V13.0.4.0.SJZEUXM12.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V13.0.4.0.SJZEUXM_1dd54467dc_12.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V13.0.4.0.SJZEUXM_20221206.0000.00_12.0_eea_1b6a93edb5.tgz
  16V13.0.2.0.SJZEUXM12.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V13.0.2.0.SJZEUXM_43c64ef3e4_12.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V13.0.2.0.SJZEUXM_20221014.0000.00_12.0_eea_84170f2e6b.tgz
  15V13.0.1.0.SJZEUXM12.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V13.0.1.0.SJZEUXM_04a79d6b81_12.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V13.0.1.0.SJZEUXM_20220725.0000.00_12.0_eea_a6c2205d7a.tgz
  14V12.5.11.0.RJZEUXM11.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.5.11.0.RJZEUXM_f7d85ad3d1_11.0.zip未发布
  13V12.5.8.0.RJZEUXM11.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.5.8.0.RJZEUXM_0d0abb3576_11.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V12.5.8.0.RJZEUXM_20220324.0000.00_11.0_eea_dd7e4da907.tgz
  12V12.5.7.0.RJZEUXM11.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.5.7.0.RJZEUXM_d1c95eaf62_11.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V12.5.7.0.RJZEUXM_20220214.0000.00_11.0_eea_3f22584d1d.tgz
  11V12.5.6.0.RJZEUXM11.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.5.6.0.RJZEUXM_90d3bd36af_11.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V12.5.6.0.RJZEUXM_20211206.0000.00_11.0_eea_1c970e45d2.tgz
  10V12.5.4.0.RJZEUXM11.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.5.4.0.RJZEUXM_9a0a5fa02b_11.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V12.5.4.0.RJZEUXM_20211028.0000.00_11.0_eea_c6f71a41de.tgz
  9V12.5.1.0.RJZEUXM11.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.5.1.0.RJZEUXM_d88e19ab8c_11.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V12.5.1.0.RJZEUXM_20210818.0000.00_11.0_eea_2534605efc.tgz
  8V12.0.1.0.RJZEUXM11.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.0.1.0.RJZEUXM_7e06178ca4_11.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V12.0.1.0.RJZEUXM_20210610.0000.00_11.0_eea_3a589ed8bd.tgz
  7V12.0.4.0.QJZEUXM10.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.0.4.0.QJZEUXM_597eda23b4_10.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V12.0.4.0.QJZEUXM_20210423.0000.00_10.0_eea_8b93dea9fd.tgz
  6V12.0.2.0.QJZEUXM10.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.0.2.0.QJZEUXM_53af718a4c_10.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V12.0.2.0.QJZEUXM_20210118.0000.00_10.0_eea_bd9a3343aa.tgz
  5V12.0.1.0.QJZEUXM10.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V12.0.1.0.QJZEUXM_dc8e184acb_10.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V12.0.1.0.QJZEUXM_20201110.0000.00_10.0_eea_e0d52821f9.tgz
  4V11.0.6.0.QJZEUXM10.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V11.0.6.0.QJZEUXM_c4b7c35845_10.0.zip未发布
  3V11.0.4.0.QJZEUXM10.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V11.0.4.0.QJZEUXM_fd5baa5f96_10.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V11.0.4.0.QJZEUXM_20200715.0000.00_10.0_eea_dcfb9c0b60.tgz
  2V11.0.3.0.QJZEUXM10.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V11.0.3.0.QJZEUXM_9b277e341a_10.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V11.0.3.0.QJZEUXM_20200528.0000.00_10.0_eea_4a7cd00245.tgz
  1V11.0.1.0.QJZEUXM10.0miui_JOYEUSEEEAGlobal_V11.0.1.0.QJZEUXM_24b02a1338_10.0.zipjoyeuse_eea_global_images_V11.0.1.0.QJZEUXM_20200422.0000.00_10.0_eea_220e10c779.tgz
  欧洲Orange运营商定制版
  keyboard_arrow_down
  欧洲Telefonica运营商定制版
  keyboard_arrow_down
  欧洲Vodafone运营商定制版
  keyboard_arrow_down
  欧洲Altice(SFR)运营商定制版
  keyboard_arrow_down
  俄罗斯稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  15V14.0.1.0.SJZRUXM12.0miui_JOYEUSERUGlobal_V14.0.1.0.SJZRUXM_a12b9162f7_12.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V14.0.1.0.SJZRUXM_20230414.0000.00_12.0_global_b66bdc8fc6.tgz
  14V13.0.1.0.SJZRUXM12.0miui_JOYEUSERUGlobal_V13.0.1.0.SJZRUXM_0e11880fbb_12.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V13.0.1.0.SJZRUXM_20221101.0000.00_12.0_global_5d5e8a5142.tgz
  13V12.5.4.0.RJZRUXM11.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.5.4.0.RJZRUXM_ed69875fd6_11.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V12.5.4.0.RJZRUXM_20220415.0000.00_11.0_global_c38d5f4ad6.tgz
  12V12.5.3.0.RJZRUXM11.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.5.3.0.RJZRUXM_38c5273262_11.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V12.5.3.0.RJZRUXM_20220218.0000.00_11.0_global_a53eee0fc3.tgz
  11V12.5.2.0.RJZRUXM11.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.5.2.0.RJZRUXM_88d921427b_11.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V12.5.2.0.RJZRUXM_20211117.0000.00_11.0_global_f6a47e4a21.tgz
  10V12.5.1.0.RJZRUXM11.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.5.1.0.RJZRUXM_0771b02f93_11.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V12.5.1.0.RJZRUXM_20210826.0000.00_11.0_global_314e51ab47.tgz
  9V12.0.1.0.RJZRUXM11.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.0.1.0.RJZRUXM_46484246d1_11.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V12.0.1.0.RJZRUXM_20210622.0000.00_11.0_global_26fdea6797.tgz
  8V12.0.5.0.QJZRUXM10.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.0.5.0.QJZRUXM_54915ea8b9_10.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V12.0.5.0.QJZRUXM_20210906.0000.00_10.0_global_cde556c749.tgz
  7V12.0.4.0.QJZRUXM10.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.0.4.0.QJZRUXM_3bad7bb8e4_10.0.zip未发布
  6V12.0.3.0.QJZRUXM10.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.0.3.0.QJZRUXM_0710e3d86e_10.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V12.0.3.0.QJZRUXM_20210115.0000.00_10.0_global_2550d0639a.tgz
  5V12.0.2.0.QJZRUXM10.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.0.2.0.QJZRUXM_e6d33abf97_10.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V12.0.2.0.QJZRUXM_20201111.0000.00_10.0_global_58d0fd50a8.tgz
  4V12.0.1.0.QJZRUXM10.0miui_JOYEUSERUGlobal_V12.0.1.0.QJZRUXM_a5cf308a26_10.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V12.0.1.0.QJZRUXM_20201022.0000.00_10.0_global_49119c52a1.tgz
  3V11.0.3.0.QJZRUXM10.0miui_JOYEUSERUGlobal_V11.0.3.0.QJZRUXM_851f8c5565_10.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V11.0.3.0.QJZRUXM_20200715.0000.00_10.0_global_929980beee.tgz
  2V11.0.2.0.QJZRUXM10.0miui_JOYEUSERUGlobal_V11.0.2.0.QJZRUXM_46f8d51604_10.0.zipjoyeuse_ru_global_images_V11.0.2.0.QJZRUXM_20200522.0000.00_10.0_global_c0436e8256.tgz
  1V11.0.1.0.QJZRUXM10.0miui_JOYEUSERUGlobal_V11.0.1.0.QJZRUXM_4090525ef8_10.0.zip未发布
  印度尼西亚稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  15V14.0.1.0.SJZIDXM12.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V14.0.1.0.SJZIDXM_d7566ea157_12.0.zipjoyeuse_id_global_images_V14.0.1.0.SJZIDXM_20230316.0000.00_12.0_global_2b66ec1b90.tgz
  14V13.0.5.0.SJZIDXM12.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V13.0.5.0.SJZIDXM_da2531cfe8_12.0.zipjoyeuse_id_global_images_V13.0.5.0.SJZIDXM_20221220.0000.00_12.0_global_e011a335d6.tgz
  13V13.0.4.0.SJZIDXM12.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V13.0.4.0.SJZIDXM_ec0afbb726_12.0.zipjoyeuse_id_global_images_V13.0.4.0.SJZIDXM_20221009.0000.00_12.0_global_3f59c2b90e.tgz
  12V12.5.4.0.RJZIDXM11.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V12.5.4.0.RJZIDXM_def340c8d2_11.0.zipjoyeuse_id_global_images_V12.5.4.0.RJZIDXM_20220411.0000.00_11.0_global_6269055886.tgz
  11V12.5.3.0.RJZIDXM11.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V12.5.3.0.RJZIDXM_9de65bdd14_11.0.zipjoyeuse_id_global_images_V12.5.3.0.RJZIDXM_20220224.0000.00_11.0_global_086525ee8f.tgz
  10V12.5.2.0.RJZIDXM11.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V12.5.2.0.RJZIDXM_f52d6b80e3_11.0.zipjoyeuse_id_global_images_V12.5.2.0.RJZIDXM_20211120.0000.00_11.0_global_ae6d2e64ef.tgz
  9V12.5.1.0.RJZIDXM11.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V12.5.1.0.RJZIDXM_54c16371e7_11.0.zipjoyeuse_id_global_images_V12.5.1.0.RJZIDXM_20210826.0000.00_11.0_global_a6261b596c.tgz
  8V12.0.1.0.RJZIDXM11.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V12.0.1.0.RJZIDXM_825cd46dfc_11.0.zipjoyeuse_id_global_images_V12.0.1.0.RJZIDXM_20210616.0000.00_11.0_global_81af101479.tgz
  7V12.0.5.0.QJZIDXM10.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V12.0.5.0.QJZIDXM_ee7aa31c34_10.0.zipjoyeuse_id_global_images_V12.0.5.0.QJZIDXM_20210322.0000.00_10.0_global_d38e78114a.tgz
  6V12.0.4.0.QJZIDXM10.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V12.0.4.0.QJZIDXM_9e145797b6_10.0.zipjoyeuse_id_global_images_V12.0.4.0.QJZIDXM_20210115.0000.00_10.0_global_f0df0939df.tgz
  5V12.0.3.0.QJZIDXM10.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V12.0.3.0.QJZIDXM_913f4d274c_10.0.zipjoyeuse_id_global_images_V12.0.3.0.QJZIDXM_20201111.0000.00_10.0_global_e429c677f8.tgz
  4V12.0.2.0.QJZIDXM10.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V12.0.2.0.QJZIDXM_44f7b38257_10.0.zipjoyeuse_id_global_images_V12.0.2.0.QJZIDXM_20201022.0000.00_10.0_global_82d1257bd6.tgz
  3V11.0.3.0.QJZIDXM10.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V11.0.3.0.QJZIDXM_e5c9822122_10.0.zipjoyeuse_id_global_images_V11.0.3.0.QJZIDXM_20200715.0000.00_10.0_global_e1dd1df921.tgz
  2V11.0.2.0.QJZIDXM10.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V11.0.2.0.QJZIDXM_1f0c38d0fc_10.0.zipjoyeuse_id_global_images_V11.0.2.0.QJZIDXM_20200425.0000.00_10.0_global_842c43fcba.tgz
  1V11.0.1.0.QJZIDXM10.0miui_JOYEUSEIDGlobal_V11.0.1.0.QJZIDXM_79a74fb900_10.0.zipjoyeuse_id_global_images_V11.0.1.0.QJZIDXM_20200416.0000.00_10.0_global_89dec45bb3.tgz
  土耳其稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  14V14.0.1.0.SJZTRXM12.0miui_JOYEUSETRGlobal_V14.0.1.0.SJZTRXM_1dcf25920b_12.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V14.0.1.0.SJZTRXM_20230414.0000.00_12.0_global_69dacd6706.tgz
  13V13.0.1.0.SJZTRXM12.0miui_JOYEUSETRGlobal_V13.0.1.0.SJZTRXM_b6624a7791_12.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V13.0.1.0.SJZTRXM_20221101.0000.00_12.0_global_f52b1413bb.tgz
  12V12.5.4.0.RJZTRXM11.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.5.4.0.RJZTRXM_4f7449af26_11.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V12.5.4.0.RJZTRXM_20220418.0000.00_11.0_global_a199a336f9.tgz
  11V12.5.3.0.RJZTRXM11.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.5.3.0.RJZTRXM_c4e2ffb420_11.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V12.5.3.0.RJZTRXM_20220218.0000.00_11.0_global_b656d94065.tgz
  10V12.5.2.0.RJZTRXM11.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.5.2.0.RJZTRXM_ad7a68849d_11.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V12.5.2.0.RJZTRXM_20211112.0000.00_11.0_global_8391c6edbe.tgz
  9V12.5.1.0.RJZTRXM11.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.5.1.0.RJZTRXM_72c1f3a939_11.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V12.5.1.0.RJZTRXM_20210831.0000.00_11.0_global_c8e8e88a39.tgz
  8V12.0.1.0.RJZTRXM11.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.0.1.0.RJZTRXM_627ff46273_11.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V12.0.1.0.RJZTRXM_20210610.0000.00_11.0_global_3665d9be02.tgz
  7V12.0.5.0.QJZTRXM10.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.0.5.0.QJZTRXM_fafc557b67_10.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V12.0.5.0.QJZTRXM_20210322.0000.00_10.0_global_b279108ec5.tgz
  6V12.0.4.0.QJZTRXM10.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.0.4.0.QJZTRXM_60ee43c71b_10.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V12.0.4.0.QJZTRXM_20210115.0000.00_10.0_global_565786d943.tgz
  5V12.0.3.0.QJZTRXM10.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.0.3.0.QJZTRXM_f869b73ebc_10.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V12.0.3.0.QJZTRXM_20201111.0000.00_10.0_global_103724562c.tgz
  4V12.0.2.0.QJZTRXM10.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.0.2.0.QJZTRXM_ef500e33f4_10.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V12.0.2.0.QJZTRXM_20201017.0000.00_10.0_global_3ed6a38f14.tgz
  3V12.0.1.0.QJZTRXM10.0miui_JOYEUSETRGlobal_V12.0.1.0.QJZTRXM_50853d94c1_10.0.zip未发布
  2V11.0.2.0.QJZTRXM10.0miui_JOYEUSETRGlobal_V11.0.2.0.QJZTRXM_a370cfe670_10.0.zipjoyeuse_tr_global_images_V11.0.2.0.QJZTRXM_20200715.0000.00_10.0_global_1a781060a5.tgz
  1V11.0.1.0.QJZTRXM10.0miui_JOYEUSETRGlobal_V11.0.1.0.QJZTRXM_5c8b711cc2_10.0.zip未发布
  智利Entel运营商定制版
  keyboard_arrow_down
  拉丁美洲Claro运营商定制版
  keyboard_arrow_down

  © 2019- 2024 | 本网站非小米集团旗下网站 . 我们与小米以及MIUI开发团队没有任何联系
  arrow_upward