小米 A2(jasmine) 官方ROM下载 - MIUI官方ROM仓库
机型信息
注意事项
 • 解锁 B L :所有线刷都以解锁Bootloader为前提,并且解锁Bootloader时会清除数据,请提前做好备份工作, 点击前往登记


 • 版本提醒 :如果您在线刷包名中发现debug字样,请勿轻易尝试,该类刷机包稳定性较差,不推荐使用

 • 免责声明 : 我们不推荐刷入非机型购入地区以外的系统分支,有可能会引起无法刷入,无法识别基带等等问题,请在确定刷入之前做好心理准备,因此引发的问题,本网站概不负责。
 • 国际稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  35V11.0.28.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.28.0.QDIMIXM_70b96d01bf_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.28.0.QDIMIXM_20210702.0000.00_10.0_d88fa668a6.tgz
  34V11.0.27.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.27.0.QDIMIXM_3afe734099_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.27.0.QDIMIXM_20210607.0000.00_10.0_4353820586.tgz
  33V11.0.26.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.26.0.QDIMIXM_b7bc147a78_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.26.0.QDIMIXM_20210519.0000.00_10.0_fb2e24b6d2.tgz
  32V11.0.22.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.22.0.QDIMIXM_060c15a17e_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.22.0.QDIMIXM_20210309.0000.00_10.0_2f25e8fd87.tgz
  31V11.0.21.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.21.0.QDIMIXM_ed83c6c979_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.21.0.QDIMIXM_20210202.0000.00_10.0_737a1c10f4.tgz
  30V11.0.20.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.20.0.QDIMIXM_fd34b0fcab_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.20.0.QDIMIXM_20210113.0000.00_10.0_e281cb4192.tgz
  29V11.0.19.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.19.0.QDIMIXM_84bf4511b8_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.19.0.QDIMIXM_20201218.0000.00_10.0_9d37383b8a.tgz
  28V11.0.17.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.17.0.QDIMIXM_d31e9828ac_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.17.0.QDIMIXM_20201118.0000.00_10.0_16dbde5639.tgz
  27V11.0.15.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.15.0.QDIMIXM_95bb8d0a58_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.15.0.QDIMIXM_20201019.0000.00_10.0_3ea0b7a69b.tgz
  26V11.0.14.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.14.0.QDIMIXM_6e562068f2_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.14.0.QDIMIXM_20200928.0000.00_10.0_62d0264480.tgz
  25V11.0.13.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.13.0.QDIMIXM_5b4de8dcd4_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.13.0.QDIMIXM_20200819.0000.00_10.0_8702a6f736.tgz
  24V11.0.12.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.12.0.QDIMIXM_388f4a96f7_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.12.0.QDIMIXM_20200724.0000.00_10.0_79e67f3105.tgz
  23V11.0.11.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.11.0.QDIMIXM_a1fbe5d37e_10.0.zipjasmine_global_images_V11.0.11.0.QDIMIXM_20200610.0000.00_10.0_512a1978b3.tgz
  22V11.0.10.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.10.0.QDIMIXM_c9e3ef9494_10.0.zip未发布
  21V11.0.8.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.8.0.QDIMIXM_b6a1d1a428_10.0.zip未发布
  20V11.0.6.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.6.0.QDIMIXM_a6da9462a0_10.0.zip未发布
  19V11.0.5.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.5.0.QDIMIXM_e2c5e49de6_10.0.zip未发布
  18V11.0.4.0.QDIMIXM10.0miui_JASMINEGlobal_V11.0.4.0.QDIMIXM_545aa0d958_10.0.zip未发布
  17V10.0.17.0.PDIMIXM9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.17.0.PDIMIXM_9092b84285_9.0.zipjasmine_global_images_V10.0.17.0.PDIMIXM_20191108.0000.00_9.0_94629a1855.tgz
  16V10.0.16.0.QDIMIXM9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.16.0.PDIMIXM_e641d6c111_9.0.zip未发布
  15V10.0.15.0.PDIMIXM9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.15.0.PDIMIXM_970d0e75b0_9.0.zip未发布
  14V10.0.13.0.PDIMIXM9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.13.0.PDIMIXM_b1d08ca14d_9.0.zipjasmine_global_images_V10.0.13.0.PDIMIXM_20190807.0000.00_9.0_9083804c9e.tgz
  13V10.0.10.0.PDIMIXM9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.10.0.PDIMIXM_2601a6587d_9.0.zipjasmine_global_images_V10.0.10.0.PDIMIXM_20190611.0000.00_9.0_9e6473956a.tgz
  12V10.0.9.0.PDIMIXM9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.9.0.PDIMIXM_0bc7970e94_9.0.zipjasmine_global_images_V10.0.9.0.PDIMIXM_20190513.0000.00_9.0_bbaa8993fe.tgz
  11V10.0.8.0.PDIMIXM9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.8.0.PDIMIXM_05fd5bf96f_9.0.zipjasmine_global_images_V10.0.8.0.PDIMIXM_20190411.0000.00_9.0_bacce1f2bd.tgz
  10V10.0.7.0.PDIMIXM9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.7.0.PDIMIXM_9b153231f4_9.0.zipjasmine_global_images_V10.0.7.0.PDIMIXM_20190323.0000.00_9.0_b92b08b636.tgz
  9V10.0.5.0.PDIMIXM9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.5.0.PDIMIXM_82c63b086b_9.0.zip未发布
  8V10.0.2.0.PDIMIFJ9.0miui_JASMINEGlobal_V10.0.2.0.PDIMIFJ_fc409bedec_9.0.zipjasmine_global_images_V10.0.2.0.PDIMIFJ_20181206.0000.00_9.0_02b8deeb6d.tgz
  7V9.6.17.0.ODIMIFE8.1miui_JASMINEGlobal_V9.6.17.0.ODIMIFE_6582c7490c_8.1.zipjasmine_global_images_V9.6.17.0.ODIMIFE_20181108.0000.00_8.1_1c60295d1c.tgz
  6V9.6.16.0.ODIMIFE8.1miui_JASMINEGlobal_V9.6.16.0.ODIMIFE_b7051e9ebe_8.1.zipjasmine_global_images_V9.6.16.0.ODIMIFE_20181030.0000.00_8.1_5e098a2c1a.tgz
  5V9.6.15.0.ODIMIFE8.1miui_JASMINEGlobal_V9.6.15.0.ODIMIFE_7d955203da_8.1.zip未发布
  4V9.6.14.0.ODIMIFE8.1miui_JASMINEGlobal_V9.6.14.0.ODIMIFE_46eec4e571_8.1.zipjasmine_global_images_V9.6.14.0.ODIMIFE_20181010.0000.00_8.1_94929604f8.tgz
  3V9.6.13.0.ODIMIFE8.1miui_JASMINEGlobal_V9.6.13.0.ODIMIFE_cd6035f3a9_8.1.zipjasmine_global_images_V9.6.13.0.ODIMIFE_20180913.0000.00_8.1_fbd1120565.tgz
  2V9.6.10.0.ODIMIFE8.1miui_JASMINEGlobal_V9.6.10.0.ODIMIFE_339e945e0f_8.1.zipjasmine_global_images_V9.6.10.0.ODIMIFE_20180731.0000.00_8.1_2aeda83301.tgz
  1V9.6.9.0.ODIMIFE8.1未发布jasmine_global_images_V9.6.9.0.ODIMIFE_20180723.0000.00_8.1_53f18f370a.tgz

  © 2019- 2024 | 本网站非小米集团旗下网站 . 我们与小米以及MIUI开发团队没有任何联系
  arrow_upward