红米 Go(tiare) 官方ROM下载 - MIUI官方ROM仓库
机型信息
注意事项
 • 解锁 B L :所有线刷都以解锁Bootloader为前提,并且解锁Bootloader时会清除数据,请提前做好备份工作, 点击前往登记


 • 版本提醒 :如果您在线刷包名中发现debug字样,请勿轻易尝试,该类刷机包稳定性较差,不推荐使用

 • 免责声明 : 我们不推荐刷入非机型购入地区以外的系统分支,有可能会引起无法刷入,无法识别基带等等问题,请在确定刷入之前做好心理准备,因此引发的问题,本网站概不负责。
 • 国际稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  13V10.2.25.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.25.0.OCLMIXM_a53eaad613_8.1.ziptiare_global_images_V10.2.25.0.OCLMIXM_20210204.0000.00_8.1_cb376cc30d.tgz
  12V10.2.22.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.22.0.OCLMIXM_ed6b0cc50a_8.1.ziptiare_global_images_V10.2.22.0.OCLMIXM_20201130.0000.00_8.1_771b05e851.tgz
  11V10.2.20.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.20.0.OCLMIXM_6bc7a9cf28_8.1.ziptiare_global_images_V10.2.20.0.OCLMIXM_20200917.0000.00_8.1_b126dff685.tgz
  10V10.2.19.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.19.0.OCLMIXM_91c783049b_8.1.ziptiare_global_images_V10.2.19.0.OCLMIXM_20200720.0000.00_8.1_cff6d7ae72.tgz
  9V10.2.18.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.18.0.OCLMIXM_40c31c4b7d_8.1.ziptiare_global_images_V10.2.18.0.OCLMIXM_20200510.0000.00_8.1_e64a03a44e.tgz
  8V10.2.17.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.17.0.OCLMIXM_3d85ae5664_8.1.zip未发布
  7V10.2.16.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.16.0.OCLMIXM_5c514c496f_8.1.zip未发布
  6V10.2.15.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.15.0.OCLMIXM_db46fa8113_8.1.zip未发布
  5V10.2.13.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.13.0.OCLMIXM_39b64e5836_8.1.ziptiare_global_images_V10.2.13.0.OCLMIXM_20190726.0000.00_8.1_68dfec6ba2.tgz
  4V10.2.12.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.12.0.OCLMIXM_467cde46da_8.1.ziptiare_global_images_V10.2.12.0.OCLMIXM_20190613.0000.00_8.1_9deadc802c.tgz
  3V10.2.9.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.9.0.OCLMIXM_0ea640997a_8.1.zip未发布
  2V10.2.7.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.7.0.OCLMIXM_5521458c9d_8.1.zip未发布
  1V10.2.6.0.OCLMIXM8.1miui_TIAREGlobal_V10.2.6.0.OCLMIXM_c5d0f2063c_8.1.ziptiare_global_images_V10.2.6.0.OCLMIXM_20190218.0000.00_8.1_66cc42a821.tgz
  俄罗斯稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  13V10.2.21.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.21.0.OCLRUXM_76c42d2769_8.1.ziptiare_ru_global_images_V10.2.21.0.OCLRUXM_20210413.0000.00_8.1_6a262f50b0.tgz
  12V10.2.18.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.18.0.OCLRUXM_136cbb1283_8.1.ziptiare_ru_global_images_V10.2.18.0.OCLRUXM_20210207.0000.00_8.1_9458afbe9c.tgz
  11V10.2.17.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.17.0.OCLRUXM_b4d649686f_8.1.ziptiare_ru_global_images_V10.2.17.0.OCLRUXM_20201201.0000.00_8.1_0a32e36815.tgz
  10V10.2.16.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.16.0.OCLRUXM_92fada955d_8.1.ziptiare_ru_global_images_V10.2.16.0.OCLRUXM_20200917.0000.00_8.1_edd4904f20.tgz
  9V10.2.15.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.15.0.OCLRUXM_04da092aa2_8.1.ziptiare_ru_global_images_V10.2.15.0.OCLRUXM_20200720.0000.00_8.1_1195c8db00.tgz
  8V10.2.14.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.14.0.OCLRUXM_2462ee2531_8.1.ziptiare_ru_global_images_V10.2.14.0.OCLRUXM_20200520.0000.00_8.1_f3c17ad972.tgz
  7V10.2.13.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.13.0.OCLRUXM_9120ef70e8_8.1.zip未发布
  6V10.2.12.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.12.0.OCLRUXM_aadd570efb_8.1.zip未发布
  5V10.2.11.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.11.0.OCLRUXM_9565e1f72a_8.1.zip未发布
  4V10.2.9.0.OCLRUXM8.1未发布tiare_ru_global_images_V10.2.9.0.OCLRUXM_20190715.0000.00_8.1_b50ae04aea.tgz
  3V10.2.8.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.8.0.OCLRUXM_ab80dc1bab_8.1.ziptiare_ru_global_images_V10.2.8.0.OCLRUXM_20190524.0000.00_8.1_57d5de1d56.tgz
  2V10.2.7.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.7.0.OCLRUXM_8ab70c2243_8.1.zip未发布
  1V10.2.6.0.OCLRUXM8.1miui_TIARERUGlobal_V10.2.6.0.OCLRUXM_e281f32225_8.1.ziptiare_ru_global_images_V10.2.6.0.OCLRUXM_20190219.0000.00_8.1_0226654fe5.tgz
  印度稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  13V10.2.19.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.19.0.OCLINXM_b46244298a_8.1.ziptiare_in_global_images_V10.2.19.0.OCLINXM_20210207.0000.00_8.1_968af38725.tgz
  12V10.2.18.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.18.0.OCLINXM_7fd0e04546_8.1.ziptiare_in_global_images_V10.2.18.0.OCLINXM_20201202.0000.00_8.1_fd614473a5.tgz
  11V10.2.17.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.17.0.OCLINXM_efc3af505e_8.1.ziptiare_in_global_images_V10.2.17.0.OCLINXM_20200917.0000.00_8.1_fa48a4f1af.tgz
  10V10.2.16.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.16.0.OCLINXM_6f5412c94d_8.1.ziptiare_in_global_images_V10.2.16.0.OCLINXM_20200720.0000.00_8.1_0935d9c4fc.tgz
  9V10.2.15.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.15.0.OCLINXM_e0879bd407_8.1.ziptiare_in_global_images_V10.2.15.0.OCLINXM_20200514.0000.00_8.1_ce215b070f.tgz
  8V10.2.14.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.14.0.OCLINXM_970341b3ec_8.1.zip未发布
  7V10.2.13.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.13.0.OCLINXM_6a426a5907_8.1.zip未发布
  6V10.2.12.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.12.0.OCLINXM_eb774f2b8b_8.1.zip未发布
  5V10.2.11.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.11.0.OCLINXM_3045d79e82_8.1.zip未发布
  4V10.2.10.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.10.0.OCLINXM_1f90ccece4_8.1.ziptiare_in_global_images_V10.2.10.0.OCLINXM_20190711.0000.00_8.1_ccbe9e67d3.tgz
  3V10.2.9.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.9.0.OCLINXM_215dd5a38f_8.1.zip未发布
  2V10.2.8.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.8.0.OCLINXM_57a49151e3_8.1.zip未发布
  1V10.2.7.0.OCLINXM8.1miui_TIAREINGlobal_V10.2.7.0.OCLINXM_b75f0b77d9_8.1.ziptiare_in_global_images_V10.2.7.0.OCLINXM_20190220.0000.00_8.1_cdb94d6717.tgz

  © 2019- 2024 | 本网站非小米集团旗下网站 . 我们与小米以及MIUI开发团队没有任何联系
  arrow_upward