POCO X3 Pro(vayu) 官方ROM下载 - MIUI官方ROM仓库
机型信息
注意事项
 • 解锁 B L :所有线刷都以解锁Bootloader为前提,并且解锁Bootloader时会清除数据,请提前做好备份工作, 点击前往登记


 • 版本提醒 :如果您在线刷包名中发现debug字样,请勿轻易尝试,该类刷机包稳定性较差,不推荐使用

 • 免责声明 : 我们不推荐刷入非机型购入地区以外的系统分支,有可能会引起无法刷入,无法识别基带等等问题,请在确定刷入之前做好心理准备,因此引发的问题,本网站概不负责。
 • 国际稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  16V14.0.3.0.TJUMIXM13.0miui_VAYUGlobal_V14.0.3.0.TJUMIXM_6be397120d_13.0.zipvayu_global_images_V14.0.3.0.TJUMIXM_20230508.0000.00_13.0_global_f76ca8a5c3.tgz
  15V14.0.1.0.TJUMIXM13.0miui_VAYUGlobal_V14.0.1.0.TJUMIXM_050c24042a_13.0.zipvayu_global_images_V14.0.1.0.TJUMIXM_20230110.0000.00_13.0_global_42fe73e53c.tgz
  14V13.0.9.0.SJUMIXM12.0miui_VAYUGlobal_V13.0.9.0.SJUMIXM_f8087235ab_12.0.zip未发布
  13V13.0.8.0.SJUMIXM12.0miui_VAYUGlobal_V13.0.8.0.SJUMIXM_d1f5478f78_12.0.zip未发布
  12V13.0.5.0.SJUMIXM12.0miui_VAYUGlobal_V13.0.5.0.SJUMIXM_7cc0b9ac86_12.0.zip未发布
  11V13.0.4.0.SJUMIXM12.0miui_VAYUGlobal_V13.0.4.0.SJUMIXM_f96a3e38af_12.0.zipvayu_global_images_V13.0.4.0.SJUMIXM_20220413.0000.00_12.0_global_4e87d37955.tgz
  10V13.0.3.0.SJUMIXM12.0miui_VAYUGlobal_V13.0.3.0.SJUMIXM_7d71e31adb_12.0.zipvayu_global_images_V13.0.3.0.SJUMIXM_20220226.0000.00_12.0_global_04cf9ad225.tgz
  9V12.5.9.0.RJUMIXM11.0miui_VAYUGlobal_V12.5.9.0.RJUMIXM_bddf74b11e_11.0.zipvayu_global_images_V12.5.9.0.RJUMIXM_20220219.0000.00_11.0_global_0c71c4d5fb.tgz
  8V12.5.7.0.RJUMIXM11.0miui_VAYUGlobal_V12.5.7.0.RJUMIXM_9847c652ee_11.0.zipvayu_global_images_V12.5.7.0.RJUMIXM_20211120.0000.00_11.0_global_c1f289bef6.tgz
  7V12.5.5.0.RJUMIXM11.0miui_VAYUGlobal_V12.5.5.0.RJUMIXM_9217fed24b_11.0.zipvayu_global_images_V12.5.5.0.RJUMIXM_20210929.0000.00_11.0_global_77b0964591.tgz
  6V12.5.4.0.RJUMIXM11.0miui_VAYUGlobal_V12.5.4.0.RJUMIXM_d43dee18b9_11.0.zipvayu_global_images_V12.5.4.0.RJUMIXM_20210818.0000.00_11.0_global_a04cee56c7.tgz
  5V12.5.3.0.RJUMIXM11.0miui_VAYUGlobal_V12.5.3.0.RJUMIXM_8c9f40a764_11.0.zipvayu_global_images_V12.5.3.0.RJUMIXM_20210802.0000.00_11.0_global_69a562e05b.tgz
  4V12.5.2.0.RJUMIXM11.0miui_VAYUGlobal_V12.5.2.0.RJUMIXM_450711067e_11.0.zipvayu_global_images_V12.5.2.0.RJUMIXM_20210611.0000.00_11.0_global_7e15fcf5e6.tgz
  3V12.5.1.0.RJUMIXM11.0miui_VAYUGlobal_V12.5.1.0.RJUMIXM_502138f418_11.0.zip未发布
  2V12.0.6.0.RJUMIXM11.0miui_VAYUGlobal_V12.0.6.0.RJUMIXM_eccd7da42b_11.0.zipvayu_global_images_V12.0.6.0.RJUMIXM_20210416.0000.00_11.0_global_b91dae13bb.tgz
  1V12.0.4.0.RJUMIXM11.0miui_VAYUGlobal_V12.0.4.0.RJUMIXM_503a04bdd4_11.0.zipvayu_global_images_V12.0.4.0.RJUMIXM_20210321.0000.00_11.0_global_39dca1db27.tgz
  欧洲EEA稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  14V14.0.2.0.TJUEUXM13.0miui_VAYUEEAGlobal_V14.0.2.0.TJUEUXM_f91bef7f04_13.0.zipvayu_eea_global_images_V14.0.2.0.TJUEUXM_20230321.0000.00_13.0_eea_cf83d918a8.tgz
  13V14.0.1.0.TJUEUXM13.0miui_VAYUEEAGlobal_V14.0.1.0.TJUEUXM_d2bc285a06_13.0.zipvayu_eea_global_images_V14.0.1.0.TJUEUXM_20230207.0000.00_13.0_eea_beb3bd6fb6.tgz
  12V13.0.6.0.SJUEUXM12.0miui_VAYUEEAGlobal_V13.0.6.0.SJUEUXM_31cf26050b_12.0.zipvayu_eea_global_images_V13.0.6.0.SJUEUXM_20221214.0000.00_12.0_eea_93004bb3b2.tgz
  11V13.0.4.0.SJUEUXM12.0miui_VAYUEEAGlobal_V13.0.4.0.SJUEUXM_e9e009e00f_12.0.zip未发布
  10V13.0.3.0.SJUEUXM12.0miui_VAYUEEAGlobal_V13.0.3.0.SJUEUXM_3d47bf4520_12.0.zipvayu_eea_global_images_V13.0.3.0.SJUEUXM_20220709.0000.00_12.0_eea_3182aff4e2.tgz
  9V13.0.2.0.SJUEUXM12.0miui_VAYUEEAGlobal_V13.0.2.0.SJUEUXM_0866da46d4_12.0.zip未发布
  8V13.0.1.0.SJUEUXM12.0miui_VAYUEEAGlobal_V13.0.1.0.SJUEUXM_7ef0764aa8_12.0.zipvayu_eea_global_images_V13.0.1.0.SJUEUXM_20220311.0000.00_12.0_eea_02e3dc634d.tgz
  7V12.5.5.0.RJUEUXM11.0miui_VAYUEEAGlobal_V12.5.5.0.RJUEUXM_65bf3713de_11.0.zipvayu_eea_global_images_V12.5.5.0.RJUEUXM_20220210.0000.00_11.0_eea_7b95091e3e.tgz
  6V12.5.4.0.RJUEUXM11.0miui_VAYUEEAGlobal_V12.5.4.0.RJUEUXM_c58b88dbee_11.0.zipvayu_eea_global_images_V12.5.4.0.RJUEUXM_20211120.0000.00_11.0_eea_df44ad6d9e.tgz
  5V12.5.3.0.RJUEUXM11.0miui_VAYUEEAGlobal_V12.5.3.0.RJUEUXM_cd87d10d5f_11.0.zipvayu_eea_global_images_V12.5.3.0.RJUEUXM_20211015.0000.00_11.0_eea_05cc38de43.tgz
  4V12.5.2.0.RJUEUXM11.0miui_VAYUEEAGlobal_V12.5.2.0.RJUEUXM_f042fd8556_11.0.zipvayu_eea_global_images_V12.5.2.0.RJUEUXM_20210812.0000.00_11.0_eea_38909e1042.tgz
  3V12.5.1.0.RJUEUXM11.0miui_VAYUEEAGlobal_V12.5.1.0.RJUEUXM_8f1ef5258e_11.0.zipvayu_eea_global_images_V12.5.1.0.RJUEUXM_20210523.0000.00_11.0_eea_6c644cddf5.tgz
  2V12.0.5.0.RJUEUXM11.0miui_VAYUEEAGlobal_V12.0.5.0.RJUEUXM_756afb9384_11.0.zipvayu_eea_global_images_V12.0.5.0.RJUEUXM_20210408.0000.00_11.0_eea_4ecb9104bd.tgz
  1V12.0.4.0.RJUEUXM11.0miui_VAYUEEAGlobal_V12.0.4.0.RJUEUXM_9d5ae2d814_11.0.zipvayu_eea_global_images_V12.0.4.0.RJUEUXM_20210318.0000.00_11.0_eea_65577b18b3.tgz
  俄罗斯稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  13V14.0.1.0.TJURUXM13.0miui_VAYURUGlobal_V14.0.1.0.TJURUXM_6e52afdaf9_13.0.zipvayu_ru_global_images_V14.0.1.0.TJURUXM_20230224.0000.00_13.0_ru_b1c2a3fa81.tgz
  12V13.0.5.0.SJURUXM12.0miui_VAYURUGlobal_V13.0.5.0.SJURUXM_9541cd7a19_12.0.zip未发布
  11V13.0.4.0.SJURUXM12.0miui_VAYURUGlobal_V13.0.4.0.SJURUXM_1f940d8dab_12.0.zip未发布
  10V13.0.3.0.SJURUXM12.0miui_VAYURUGlobal_V13.0.3.0.SJURUXM_c2b7ed232d_12.0.zip未发布
  9V13.0.2.0.SJURUXM12.0miui_VAYURUGlobal_V13.0.2.0.SJURUXM_e8bb32af75_12.0.zip未发布
  8V13.0.1.0.SJURUXM12.0miui_VAYURUGlobal_V13.0.1.0.SJURUXM_5e4fbb4a70_12.0.zipvayu_ru_global_images_V13.0.1.0.SJURUXM_20220316.0000.00_12.0_global_f9fc1b3471.tgz
  7V12.5.6.0.RJURUXM11.0miui_VAYURUGlobal_V12.5.6.0.RJURUXM_c32051259a_11.0.zipvayu_ru_global_images_V12.5.6.0.RJURUXM_20220212.0000.00_11.0_global_2ab0462e56.tgz
  6V12.5.5.0.RJURUXM11.0miui_VAYURUGlobal_V12.5.5.0.RJURUXM_eb9fa3c275_11.0.zipvayu_ru_global_images_V12.5.5.0.RJURUXM_20211206.0000.00_11.0_global_e82760430d.tgz
  5V12.5.4.0.RJURUXM11.0miui_VAYURUGlobal_V12.5.4.0.RJURUXM_6bf1945100_11.0.zipvayu_ru_global_images_V12.5.4.0.RJURUXM_20211015.0000.00_11.0_global_f33a5c3951.tgz
  4V12.5.3.0.RJURUXM11.0miui_VAYURUGlobal_V12.5.3.0.RJURUXM_d2c495362f_11.0.zipvayu_ru_global_images_V12.5.3.0.RJURUXM_20210813.0000.00_11.0_global_9f73d3d167.tgz
  3V12.5.1.0.RJURUXM11.0miui_VAYURUGlobal_V12.5.1.0.RJURUXM_cfe292d16a_11.0.zipvayu_ru_global_images_V12.5.1.0.RJURUXM_20210603.0000.00_11.0_global_8f5e66d664.tgz
  2V12.0.6.0.RJURUXM11.0miui_VAYURUGlobal_V12.0.6.0.RJURUXM_55d1244f4a_11.0.zipvayu_ru_global_images_V12.0.6.0.RJURUXM_20210513.0000.00_11.0_global_0f0301f619.tgz
  1V12.0.3.0.RJURUXM11.0miui_VAYURUGlobal_V12.0.3.0.RJURUXM_f2c7080ff6_11.0.zipvayu_ru_global_images_V12.0.3.0.RJURUXM_20210401.0000.00_11.0_global_f380e35616.tgz
  印度稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  13V14.0.2.0.TJUINXM13.0miui_VAYUINGlobal_V14.0.2.0.TJUINXM_2dda7ea924_13.0.zipvayu_in_global_images_V14.0.2.0.TJUINXM_20230522.0000.00_13.0_in_3dbcaad107.tgz
  12V14.0.1.0.TJUINXM13.0miui_VAYUINGlobal_V14.0.1.0.TJUINXM_dece330808_13.0.zipvayu_in_global_images_V14.0.1.0.TJUINXM_20230213.0000.00_13.0_in_e2b8927657.tgz
  11V13.0.5.0.SJUINXM12.0miui_VAYUINGlobal_V13.0.5.0.SJUINXM_8897f06659_12.0.zip未发布
  10V13.0.4.0.SJUINXM12.0miui_VAYUINGlobal_V13.0.4.0.SJUINXM_3326700d73_12.0.zip未发布
  9V13.0.3.0.SJUINXM12.0miui_VAYUINGlobal_V13.0.3.0.SJUINXM_6ff7a8162f_12.0.zip未发布
  8V13.0.2.0.SJUINXM12.0miui_VAYUINGlobal_V13.0.2.0.SJUINXM_78ccbabc43_12.0.zip未发布
  7V13.0.1.0.SJUINXM12.0miui_VAYUINGlobal_V13.0.1.0.SJUINXM_b603785914_12.0.zipvayu_in_global_images_V13.0.1.0.SJUINXM_20220311.0000.00_12.0_in_aa44f0d1ad.tgz
  6V12.5.6.0.RJUINXM11.0miui_VAYUINGlobal_V12.5.6.0.RJUINXM_448b9400c2_11.0.zipvayu_in_global_images_V12.5.6.0.RJUINXM_20211228.0000.00_11.0_in_993b7121f3.tgz
  5V12.5.5.0.RJUINXM11.0miui_VAYUINGlobal_V12.5.5.0.RJUINXM_7c5caa3f0c_11.0.zipvayu_in_global_images_V12.5.5.0.RJUINXM_20211115.0000.00_11.0_in_3afb1396ff.tgz
  4V12.5.4.0.RJUINXM11.0miui_VAYUINGlobal_V12.5.4.0.RJUINXM_a0ae152bd5_11.0.zipvayu_in_global_images_V12.5.4.0.RJUINXM_20210827.0000.00_11.0_in_dcf4bc146a.tgz
  3V12.5.3.0.RJUINXM11.0miui_VAYUINGlobal_V12.5.3.0.RJUINXM_eec8e9ea1a_11.0.zipvayu_in_global_images_V12.5.3.0.RJUINXM_20210630.0000.00_11.0_in_ded556cec6.tgz
  2V12.0.5.0.RJUINXM11.0miui_VAYUINGlobal_V12.0.5.0.RJUINXM_17d5ede63d_11.0.zipvayu_in_global_images_V12.0.5.0.RJUINXM_20210430.0000.00_11.0_in_6aaae655bf.tgz
  1V12.0.4.0.RJUINXM11.0miui_VAYUINGlobal_V12.0.4.0.RJUINXM_e54da35521_11.0.zipvayu_in_global_images_V12.0.4.0.RJUINXM_20210327.0000.00_11.0_in_ee203654aa.tgz
  印度尼西亚稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  12V14.0.3.0.TJUIDXM13.0miui_VAYUIDGlobal_V14.0.3.0.TJUIDXM_4237a9eab2_13.0.zipvayu_id_global_images_V14.0.3.0.TJUIDXM_20230224.0000.00_13.0_id_1e20d55e7d.tgz
  11V13.0.5.0.SJUIDXM12.0miui_VAYUIDGlobal_V13.0.5.0.SJUIDXM_43a796f810_12.0.zipvayu_id_global_images_V13.0.5.0.SJUIDXM_20230129.0000.00_12.0_global_8539d7eff5.tgz
  10V13.0.4.0.SJUIDXM12.0miui_VAYUIDGlobal_V13.0.4.0.SJUIDXM_fb9db432e2_12.0.zip未发布
  9V13.0.3.0.SJUIDXM12.0miui_VAYUIDGlobal_V13.0.3.0.SJUIDXM_587bb072c9_12.0.zip未发布
  8V13.0.2.0.SJUIDXM12.0miui_VAYUIDGlobal_V13.0.2.0.SJUIDXM_15d94f834a_12.0.zip未发布
  7V13.0.1.0.SJUIDXM12.0miui_VAYUIDGlobal_V13.0.1.0.SJUIDXM_f50700f4ac_12.0.zipvayu_id_global_images_V13.0.1.0.SJUIDXM_20220315.0000.00_12.0_global_f66e18574a.tgz
  6V12.5.6.0.RJUIDXM11.0miui_VAYUIDGlobal_V12.5.6.0.RJUIDXM_03f03ad77b_11.0.zipvayu_id_global_images_V12.5.6.0.RJUIDXM_20220212.0000.00_11.0_global_54b0682d0f.tgz
  5V12.5.5.0.RJUIDXM11.0miui_VAYUIDGlobal_V12.5.5.0.RJUIDXM_b7bf22385b_11.0.zipvayu_id_global_images_V12.5.5.0.RJUIDXM_20211129.0000.00_11.0_global_37255a0950.tgz
  4V12.5.4.0.RJUIDXM11.0miui_VAYUIDGlobal_V12.5.4.0.RJUIDXM_a0b73fd4eb_11.0.zipvayu_id_global_images_V12.5.4.0.RJUIDXM_20210921.0000.00_11.0_global_eb2ea4365c.tgz
  3V12.5.2.0.RJUIDXM11.0miui_VAYUIDGlobal_V12.5.2.0.RJUIDXM_ccd5ae2bf8_11.0.zipvayu_id_global_images_V12.5.2.0.RJUIDXM_20210818.0000.00_11.0_global_2eed5a738f.tgz
  2V12.5.1.0.RJUIDXM11.0miui_VAYUIDGlobal_V12.5.1.0.RJUIDXM_28e1b99312_11.0.zipvayu_id_global_images_V12.5.1.0.RJUIDXM_20210625.0000.00_11.0_global_1f4e8e86aa.tgz
  1V12.0.3.0.RJUIDXM11.0miui_VAYUIDGlobal_V12.0.3.0.RJUIDXM_1511576317_11.0.zipvayu_id_global_images_V12.0.3.0.RJUIDXM_20210417.0000.00_11.0_global_ab953c4740.tgz
  土耳其稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  11V14.0.1.0.TJUTRXM13.0miui_VAYUTRGlobal_V14.0.1.0.TJUTRXM_8e2b4b7ef8_13.0.zipvayu_tr_global_images_V14.0.1.0.TJUTRXM_20230224.0000.00_13.0_tr_ab083229a1.tgz
  10V13.0.5.0.SJUTRXM12.0miui_VAYUTRGlobal_V13.0.5.0.SJUTRXM_cf5a4e1dc7_12.0.zip未发布
  9V13.0.4.0.SJUTRXM12.0miui_VAYUTRGlobal_V13.0.4.0.SJUTRXM_ee1534c85f_12.0.zip未发布
  8V13.0.3.0.SJUTRXM12.0miui_VAYUTRGlobal_V13.0.3.0.SJUTRXM_be89a7db28_12.0.zip未发布
  7V13.0.2.0.SJUTRXM12.0miui_VAYUTRGlobal_V13.0.2.0.SJUTRXM_489e7d35e6_12.0.zip未发布
  6V13.0.1.0.SJUTRXM12.0miui_VAYUTRGlobal_V13.0.1.0.SJUTRXM_9d7d4ec87e_12.0.zipvayu_tr_global_images_V13.0.1.0.SJUTRXM_20220315.0000.00_12.0_global_bba2d28a62.tgz
  5V12.5.4.0.RJUTRXM11.0miui_VAYUTRGlobal_V12.5.4.0.RJUTRXM_89cdd7fdee_11.0.zipvayu_tr_global_images_V12.5.4.0.RJUTRXM_20220214.0000.00_11.0_global_57c91b0469.tgz
  4V12.5.3.0.RJUTRXM11.0miui_VAYUTRGlobal_V12.5.3.0.RJUTRXM_9ae0c1af71_11.0.zipvayu_tr_global_images_V12.5.3.0.RJUTRXM_20211116.0000.00_11.0_global_6f08e22d96.tgz
  3V12.5.2.0.RJUTRXM11.0miui_VAYUTRGlobal_V12.5.2.0.RJUTRXM_8b507ca133_11.0.zipvayu_tr_global_images_V12.5.2.0.RJUTRXM_20210812.0000.00_11.0_global_680ec9b1c0.tgz
  2V12.5.1.0.RJUTRXM11.0miui_VAYUTRGlobal_V12.5.1.0.RJUTRXM_c8e5e7739f_11.0.zipvayu_tr_global_images_V12.5.1.0.RJUTRXM_20210609.0000.00_11.0_global_10664a268a.tgz
  1V12.0.2.0.RJUTRXM11.0miui_VAYUTRGlobal_V12.0.2.0.RJUTRXM_9a06cb8258_11.0.zipvayu_tr_global_images_V12.0.2.0.RJUTRXM_20210417.0000.00_11.0_global_9ad96b1b4b.tgz

  © 2019- 2024 | 本网站非小米集团旗下网站 . 我们与小米以及MIUI开发团队没有任何联系
  arrow_upward