小米 4S(aqua) 官方ROM下载 - MIUI官方ROM仓库








机型信息
注意事项
 • 解锁 B L :所有线刷都以解锁Bootloader为前提,并且解锁Bootloader时会清除数据,请提前做好备份工作, 点击前往登记


 • 版本提醒 :如果您在线刷包名中发现debug字样,请勿轻易尝试,该类刷机包稳定性较差,不推荐使用

 • 免责声明 : 我们不推荐刷入非机型购入地区以外的系统分支,有可能会引起无法刷入,无法识别基带等等问题,请在确定刷入之前做好心理准备,因此引发的问题,本网站概不负责。
 • 开发版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  938.9.137.0卡刷包线刷包
  928.9.67.0卡刷包线刷包
  918.8.307.0卡刷包线刷包
  908.8.237.0卡刷包线刷包
  898.8.167.0卡刷包线刷包
  888.8.97.0卡刷包线刷包
  878.8.37.0卡刷包线刷包
  868.7.267.0卡刷包线刷包
  858.7.197.0卡刷包线刷包
  848.7.127.0卡刷包线刷包
  838.4.287.0卡刷包未发布
  828.4.267.0卡刷包线刷包
  818.4.197.0卡刷包未发布
  808.4.127.0卡刷包未发布
  798.3.297.0卡刷包未发布
  788.3.227.0卡刷包未发布
  778.3.157.0卡刷包未发布
  768.3.87.0卡刷包未发布
  758.3.17.0卡刷包未发布
  748.2.17.0卡刷包未发布
  738.1.257.0卡刷包未发布
  728.1.187.0卡刷包未发布
  718.1.117.0卡刷包未发布
  708.1.47.0卡刷包未发布
  697.12.287.0卡刷包未发布
  687.12.217.0卡刷包未发布
  677.12.147.0卡刷包未发布
  667.12.87.0卡刷包未发布
  657.11.307.0卡刷包未发布
  647.11.237.0卡刷包未发布
  637.11.167.0卡刷包未发布
  627.11.97.0卡刷包未发布
  617.11.37.0卡刷包未发布
  607.10.267.0卡刷包未发布
  597.10.197.0卡刷包线刷包
  587.10.127.0卡刷包未发布
  577.9.287.0卡刷包未发布
  567.9.217.0卡刷包未发布
  557.9.147.0卡刷包未发布
  547.9.77.0卡刷包未发布
  537.8.317.0卡刷包未发布
  527.8.247.0卡刷包未发布
  517.7.207.0卡刷包未发布
  507.7.137.0卡刷包未发布
  497.7.67.0卡刷包未发布
  487.6.297.0卡刷包未发布
  477.6.257.0卡刷包未发布
  467.6.227.0卡刷包未发布
  457.6.157.0卡刷包未发布
  447.5.257.0卡刷包未发布
  437.5.197.0卡刷包未发布
  427.5.117.0卡刷包未发布
  417.5.47.0卡刷包未发布
  407.4.277.0卡刷包未发布
  397.4.207.0卡刷包未发布
  387.3.307.0卡刷包未发布
  377.3.237.0卡刷包未发布
  366.12.225.1卡刷包未发布
  356.11.175.1卡刷包未发布
  346.11.105.1卡刷包未发布
  336.11.35.1卡刷包未发布
  326.10.275.1卡刷包未发布
  316.10.205.1卡刷包未发布
  306.10.135.1卡刷包未发布
  296.9.295.1卡刷包未发布
  286.9.225.1卡刷包未发布
  276.9.155.1卡刷包未发布
  266.9.85.1卡刷包未发布
  256.9.15.1卡刷包未发布
  246.8.255.1卡刷包未发布
  236.8.185.1卡刷包未发布
  226.8.115.1卡刷包未发布
  216.8.45.1卡刷包未发布
  206.7.285.1卡刷包未发布
  196.7.215.1卡刷包未发布
  186.7.145.1卡刷包未发布
  176.7.75.1卡刷包未发布
  166.6.305.1卡刷包未发布
  156.6.235.1卡刷包未发布
  146.6.175.1卡刷包线刷包
  136.5.265.1卡刷包未发布
  126.5.245.1卡刷包未发布
  116.5.125.1卡刷包未发布
  106.5.55.1卡刷包未发布
  96.4.285.1卡刷包未发布
  86.4.215.1卡刷包未发布
  76.4.145.1卡刷包未发布
  66.4.75.1卡刷包未发布
  56.3.315.1卡刷包未发布
  46.3.245.1卡刷包未发布
  36.3.175.1卡刷包未发布
  26.3.105.1卡刷包未发布
  16.3.35.1卡刷包未发布
  中国大陆稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  26V10.1.1.0.NAJCNFI7.0卡刷包线刷包
  25V9.6.1.0.NAJCNFD7.0卡刷包线刷包
  24V9.5.2.0.NAJCNFA7.0卡刷包线刷包
  23V9.5.1.0.NAJCNFA7.0卡刷包线刷包
  22V9.2.2.0.NAJCNEK7.0卡刷包线刷包
  21V9.2.1.0.NAJCNEK7.0卡刷包线刷包
  20V9.1.2.0.NAJCNEI7.0卡刷包线刷包
  19V9.1.1.0.NAJCNEI7.0卡刷包线刷包
  18V8.5.2.0.NAJCNED7.0卡刷包线刷包
  17V8.2.1.0.LAJCNDL5.1卡刷包未发布
  16V8.1.4.0.LAJCNDI5.1卡刷包未发布
  15V8.1.3.0.LAJCNDI5.1卡刷包未发布
  14V8.1.2.0.LAJCNDI5.1卡刷包未发布
  13V8.0.2.0.LAJCNDG5.1卡刷包线刷包
  12V8.0.1.0.LAJCNDG5.1卡刷包未发布
  11V7.5.4.0.LAJCNDE5.1卡刷包线刷包
  10V7.5.3.0.LAJCNDE5.1卡刷包线刷包
  9V7.5.2.0.LAJCNDE5.1卡刷包线刷包
  8V7.3.2.0.LAJCNDD5.1卡刷包线刷包
  7V7.3.1.0.LAJCNDD5.1卡刷包线刷包
  6V7.2.8.0.LAJCNDA5.1卡刷包线刷包
  5V7.2.7.0.LAJCNDA5.1卡刷包线刷包
  4V7.2.6.0.LAJCNDA5.1卡刷包线刷包
  3V7.2.5.0.LAJCNDA5.1卡刷包线刷包
  2V7.2.3.0.LAJCNDA5.1卡刷包线刷包
  1V7.2.2.0.LAJCNDA5.1卡刷包线刷包

  © 2019- 2024 | 非小米旗下网站
  arrow_upward