红米 Note 4X 高通版(mido) 官方ROM下载 - MIUI官方ROM仓库
机型信息
注意事项
 • 解锁 B L :所有线刷都以解锁Bootloader为前提,并且解锁Bootloader时会清除数据,请提前做好备份工作, 点击前往登记


 • 版本提醒 :如果您在线刷包名中发现debug字样,请勿轻易尝试,该类刷机包稳定性较差,不推荐使用

 • 免责声明 : 我们不推荐刷入非机型购入地区以外的系统分支,有可能会引起无法刷入,无法识别基带等等问题,请在确定刷入之前做好心理准备,因此引发的问题,本网站概不负责。
 • 开发版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  1079.10.107.0卡刷包未发布
  1069.9.267.0卡刷包未发布
  1059.8.297.0卡刷包线刷包
  1049.7.187.0卡刷包线刷包
  1039.7.117.0卡刷包线刷包
  1029.7.47.0卡刷包线刷包
  1019.6.277.0卡刷包线刷包
  1009.6.207.0卡刷包线刷包
  999.6.177.0卡刷包未发布
  989.6.137.0卡刷包未发布
  979.6.57.0卡刷包未发布
  969.6.47.0卡刷包未发布
  959.6.37.0卡刷包未发布
  949.5.307.0卡刷包线刷包
  939.5.237.0卡刷包线刷包
  929.5.167.0卡刷包线刷包
  919.5.147.0卡刷包未发布
  909.5.97.0卡刷包线刷包
  899.4.257.0卡刷包线刷包
  889.4.227.0卡刷包未发布
  879.4.187.0卡刷包线刷包
  869.4.117.0卡刷包未发布
  859.3.287.0卡刷包线刷包
  849.3.257.0卡刷包未发布
  839.3.77.0卡刷包线刷包
  829.2.287.0卡刷包线刷包
  819.2.217.0卡刷包线刷包
  809.2.157.0卡刷包线刷包
  799.1.247.0卡刷包线刷包
  789.1.177.0卡刷包线刷包
  779.1.107.0卡刷包线刷包
  768.12.277.0卡刷包未发布
  758.12.207.0卡刷包未发布
  748.12.137.0卡刷包线刷包
  738.12.67.0卡刷包线刷包
  728.11.297.0卡刷包线刷包
  718.11.227.0卡刷包未发布
  708.11.157.0卡刷包未发布
  698.11.87.0卡刷包线刷包
  688.11.27.0卡刷包线刷包
  678.10.257.0卡刷包线刷包
  668.10.187.0卡刷包线刷包
  658.10.117.0卡刷包线刷包
  648.9.207.0卡刷包线刷包
  638.9.137.0卡刷包线刷包
  628.9.67.0卡刷包线刷包
  618.8.307.0卡刷包线刷包
  608.8.237.0卡刷包线刷包
  598.8.167.0卡刷包线刷包
  588.8.97.0卡刷包线刷包
  578.8.37.0卡刷包线刷包
  568.7.267.0卡刷包线刷包
  558.7.197.0卡刷包线刷包
  548.7.127.0卡刷包线刷包
  538.7.117.0卡刷包未发布
  528.7.27.0卡刷包未发布
  518.4.287.0卡刷包未发布
  508.4.267.0卡刷包线刷包
  498.4.197.0卡刷包线刷包
  488.4.127.0卡刷包线刷包
  478.3.297.0卡刷包线刷包
  468.3.227.0卡刷包未发布
  458.3.157.0卡刷包未发布
  448.3.87.0卡刷包线刷包
  438.3.17.0卡刷包未发布
  428.2.17.0卡刷包未发布
  418.1.257.0卡刷包线刷包
  408.1.187.0卡刷包线刷包
  398.1.117.0卡刷包未发布
  388.1.47.0卡刷包线刷包
  377.12.287.0卡刷包未发布
  367.12.217.0卡刷包线刷包
  357.12.147.0卡刷包未发布
  347.12.77.0卡刷包线刷包
  337.11.307.0卡刷包未发布
  327.11.237.0卡刷包线刷包
  317.11.167.0卡刷包未发布
  307.11.97.0卡刷包未发布
  297.11.27.0卡刷包未发布
  287.10.267.0卡刷包未发布
  277.10.197.0卡刷包线刷包
  267.10.147.0卡刷包线刷包
  257.9.287.0卡刷包线刷包
  247.9.147.0卡刷包线刷包
  237.9.87.0卡刷包线刷包
  227.8.317.0卡刷包未发布
  217.8.247.0卡刷包线刷包
  207.8.177.0卡刷包未发布
  197.8.107.0卡刷包线刷包
  187.7.137.0卡刷包线刷包
  177.7.67.0卡刷包线刷包
  167.6.297.0卡刷包未发布
  157.6.257.0卡刷包线刷包
  147.6.157.0卡刷包未发布
  137.6.87.0卡刷包线刷包
  127.5.257.0卡刷包线刷包
  117.5.197.0卡刷包线刷包
  107.5.117.0卡刷包线刷包
  97.5.47.0卡刷包线刷包
  87.4.277.0未发布线刷包
  77.4.66.0卡刷包线刷包
  67.3.306.0卡刷包线刷包
  57.3.246.0卡刷包线刷包
  47.3.166.0卡刷包线刷包
  37.3.96.0卡刷包线刷包
  27.3.26.0卡刷包线刷包
  17.2.166.0卡刷包未发布
  中国大陆稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  23V11.0.2.0.NCFCNXM7.0卡刷包线刷包
  22V10.3.2.0.NCFCNXM7.0卡刷包线刷包
  21V10.2.2.0.NCFCNXM7.0卡刷包线刷包
  20V10.1.1.0.NCFCNFI7.0卡刷包线刷包
  19V9.6.2.0.NCFCNFD7.0卡刷包线刷包
  18V9.6.1.0.NCFCNFD7.0卡刷包线刷包
  17V9.5.2.0.NCFCNFA7.0卡刷包线刷包
  16V9.5.1.0.NCFCNFA7.0卡刷包线刷包
  15V9.2.1.0.NCFCNEK7.0卡刷包线刷包
  14V9.0.5.0.NCFCNEI7.0卡刷包线刷包
  13V9.0.4.0.NCFCNEI7.0卡刷包线刷包
  12V8.5.7.0.MCFCNED6.0卡刷包线刷包
  11V8.5.6.0.MCFCNED6.0卡刷包线刷包
  10V8.5.4.0.MCFCNED6.0卡刷包线刷包
  9V8.5.3.0.MCFCNED6.0卡刷包线刷包
  8V8.5.1.0.MCFCNED6.0卡刷包线刷包
  7V8.2.22.0.MCFCNDL6.0卡刷包线刷包
  6V8.2.20.0.MCFCNDL6.0卡刷包线刷包
  5V8.2.18.0.MCFCNDL6.0卡刷包线刷包
  4V8.2.5.0.MCFCNDL6.0卡刷包线刷包
  3V8.2.3.0.MCFCNDL6.0卡刷包未发布
  2V8.1.12.0.MCFCNDI6.0卡刷包线刷包
  1V8.1.11.0.MCFCNDI6.0卡刷包线刷包
  国际开发版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  808.12.207.0卡刷包线刷包
  798.12.137.0卡刷包线刷包
  788.12.67.0卡刷包线刷包
  778.11.297.0卡刷包线刷包
  768.11.227.0卡刷包线刷包
  758.11.157.0卡刷包线刷包
  748.11.87.0卡刷包线刷包
  738.11.17.0卡刷包线刷包
  728.10.257.0卡刷包线刷包
  718.10.187.0卡刷包线刷包
  708.10.117.0卡刷包线刷包
  698.9.207.0卡刷包线刷包
  688.9.137.0卡刷包线刷包
  678.9.67.0卡刷包线刷包
  668.8.307.0卡刷包线刷包
  658.8.237.0卡刷包线刷包
  648.8.167.0卡刷包线刷包
  638.8.97.0卡刷包线刷包
  628.8.27.0卡刷包线刷包
  618.7.267.0卡刷包线刷包
  608.7.197.0卡刷包线刷包
  598.7.127.0卡刷包线刷包
  588.5.297.0卡刷包未发布
  578.5.257.0卡刷包线刷包
  568.5.177.0卡刷包线刷包
  558.5.107.0卡刷包线刷包
  548.5.37.0卡刷包未发布
  538.4.267.0卡刷包线刷包
  528.4.197.0卡刷包线刷包
  518.4.127.0卡刷包线刷包
  508.3.297.0卡刷包未发布
  498.3.227.0卡刷包线刷包
  488.3.157.0卡刷包线刷包
  478.3.87.0卡刷包线刷包
  468.3.17.0卡刷包线刷包
  458.2.87.0卡刷包线刷包
  448.2.17.0卡刷包线刷包
  438.1.257.0卡刷包线刷包
  428.1.187.0卡刷包线刷包
  418.1.117.0卡刷包线刷包
  408.1.47.0卡刷包线刷包
  397.12.287.0卡刷包线刷包
  387.12.217.0卡刷包线刷包
  377.12.147.0卡刷包未发布
  367.12.87.0卡刷包线刷包
  357.12.17.0卡刷包未发布
  347.11.167.0卡刷包线刷包
  337.11.107.0卡刷包线刷包
  327.11.67.0卡刷包线刷包
  317.11.27.0卡刷包线刷包
  307.10.197.0卡刷包线刷包
  297.9.157.0卡刷包线刷包
  287.9.77.0卡刷包线刷包
  277.8.317.0卡刷包线刷包
  267.8.247.0卡刷包线刷包
  257.8.187.0卡刷包线刷包
  247.8.107.0卡刷包线刷包
  237.7.137.0卡刷包线刷包
  227.7.67.0卡刷包线刷包
  217.6.297.0卡刷包线刷包
  207.6.157.0卡刷包线刷包
  197.6.87.0卡刷包线刷包
  187.5.257.0卡刷包线刷包
  177.5.197.0卡刷包线刷包
  167.5.117.0卡刷包线刷包
  157.5.47.0卡刷包线刷包
  147.4.277.0卡刷包线刷包
  137.4.207.0卡刷包线刷包
  127.4.137.0卡刷包线刷包
  117.3.237.0卡刷包线刷包
  107.3.167.0卡刷包线刷包
  97.3.97.0卡刷包线刷包
  87.2.247.0卡刷包未发布
  77.2.167.0卡刷包未发布
  67.1.197.0卡刷包未发布
  57.2.166.0卡刷包线刷包
  47.2.96.0卡刷包未发布
  37.1.196.0卡刷包线刷包
  27.1.137.0卡刷包未发布
  17.1.136.0卡刷包未发布
  国际稳定版
  keyboard_arrow_down
  序号米柚安卓卡刷包线刷包
  25V11.0.2.0.NCFMIXM7.0卡刷包线刷包
  24V10.2.3.0.NCFMIXM7.0卡刷包线刷包
  23V10.1.1.0.NCFMIFI7.0卡刷包线刷包
  22V9.6.3.0.NCFMIFD7.0卡刷包线刷包
  21V9.6.2.0.NCFMIFD7.0卡刷包线刷包
  20V9.6.1.0.NCFMIFD7.0卡刷包线刷包
  19V9.5.11.0.NCFMIFA7.0卡刷包线刷包
  18V9.5.10.0.NCFMIFA7.0卡刷包线刷包
  17V9.5.9.0.NCFMIFA7.0卡刷包线刷包
  16V9.5.8.0.NCFMIFA7.0卡刷包线刷包
  15V9.5.4.0.NCFMIFA7.0卡刷包线刷包
  14V9.2.2.0.NCFMIEK7.0卡刷包未发布
  13V9.2.1.0.NCFMIEK7.0卡刷包线刷包
  12V9.0.7.0.NCFMIEI7.0卡刷包未发布
  11V9.0.5.0.NCFMIEI7.0卡刷包线刷包
  10V9.0.3.0.NCFMIEI7.0卡刷包线刷包
  9V8.5.8.0.NCFMIED7.0卡刷包线刷包
  8V8.5.4.0.NCFMIED7.0卡刷包线刷包
  7V8.2.10.0.MCFMIDL6.0卡刷包线刷包
  6V8.2.5.0.MCFMIDL6.0卡刷包线刷包
  5V8.2.4.0.MCFMIDL6.0卡刷包线刷包
  4V8.2.2.0.MCFMIDL6.0卡刷包线刷包
  3V8.1.15.0.MCFMIDI6.0卡刷包线刷包
  2V8.1.11.0.MCFMIDI6.0卡刷包未发布
  1V8.1.10.0.MCFMIDI6.0卡刷包线刷包

  © 2019- 2024 | 非小米旗下网站
  arrow_upward