MIUI官方ROM仓库
更新日期:2022.11.25

站点版本:V0.9.31-SNAPSHOT

更新日志:

 • 新增机型支持:Redmi Note 10T;

版本收录:2022.12.03日更新

 1. 小米11i India:V12.5.3.0.RKTINFK;V12.5.4.0.RKTINFK;V12.5.6.0.RKTINFK;V12.5.7.0.RKTINFK;V13.0.1.0.SKTINFK
 2. 小米11T Pro:V13.0.6.0.SKDJPXM
 3. 小米12:V13.0.41.0.SLCCNXM;V13.0.27.0.SLCEUXM
 4. 小米12 Pro:V13.0.26.0.SLBEUXM
 5. 小米Note 10 Lite:V13.0.4.0.SFNRUXM
 6. Redmi 10C:V13.0.2.0.SGETWXM;V13.0.13.0.RGEMIXM;V13.0.1.0.SGETRXM
 7. Redmi Note 9 4G:V12.5.11.0.RJQINXM
 8. Redmi Note 10:V13.0.5.0.SKSEUXM;V13.0.3.0.SKSRUXM;V13.0.4.0.SKSIDXM
 9. Redmi Note 10 Pro:V13.0.3.0.SKPIDXM
 10. Redmi Note 10 国际:V13.0.7.0.SKGEUXM
 11. Redmi Note 10 Pro/Pro Max 国际:V13.0.15.0.SKFMIXM
 12. Redmi Note 11 5G:V13.0.7.0.SGBCNXM
 13. Redmi Note 11 Pro 4G:V13.0.5.0.SGDMIXM
 14. Redmi Note 11 Pro 5G:V13.0.3.0.SKCTWXM;V13.0.3.0.SKCRUXM;V13.0.1.0.SKCTRXM;V13.0.1.0.SKCJPXM
 15. Redmi Note 11 Pro/Pro+:V13.0.5.0.SKTEUXM
 16. Redmi Note 12 Pro/Pro+/探索版:V13.0.6.0.SMOCNXM
 17. Redmi K30S 至尊纪念版:V13.0.7.0.SJDCNXM
 18. Redmi K40:V13.0.5.0.SKHRUXM
 19. Redmi K40S:V13.0.11.0.SLMCNXM
 20. Redmi K50 电竞版:V13.0.12.0.SLJEUXM
 21. Redmi A1/A1+:V13.0.5.0.SGMINXM
 22. POCO M3:V12.5.8.0.RJFEUXM;V12.5.6.0.RJFINXM
 23. POCO M5:V13.0.8.0.SLUMIXM;V13.0.3.0.SLURUXM
稳定版收录日志:查看往期收录日志

站点当前暂不支持以下机型数据:

 • 小米数字系列:1-4代机型
 • Max系列:一代
 • Note系列:一代
 • 平板系列:1-3代
 • 红米/Redmi 数字系列:1-4代
 • 红米/Redmi Note 系列:Note 1代部分版本
 • 其它红米/Redmi手机:红米 Pro

数据正在收集整理完善中,敬请期待

日志部分数据也在整理中